Xe Đạp Tập Toàn Thân DK 8017

Áp dụng cho: Cộng đồng , khu dân cư,khu đo thị,Trung tâm hoạt động , vườn hoa …vv….