Bộ Vận Động Đạp Chân DK 8015

Bộ Vận Động Đạp Chân DK 8015
Áp dụng cho: Cộng đồng, khu dân cư,khu đo thị, Trung tâm hoạt động, vườn hoa …vv….