Tượng Cô Tấm Qủa Thị Mã DK 005-36

  • Sản xuất tại: Đồ chơi Đoan Khang
  • Kích thước: 1,6 x 0,8m
  • Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục đào tạo
  • Chất liệu: Nhựa composite
  • Màu sắc: Phối các màu
  • Độ tuổi: 1 – 5 tuổi